Banquet Set Menu 1

酥 炸 帶 子 卷 拌 麻 辣 海 蜇
Combination of Crispy Scallop Rolls
and Spicy Jellyfish

Khai Vị Chả Giò Sò Điệp và Sứa Biển Tứ Xuyên

肘 子 香 菇 燉 雞 湯
Double Boiled Chicken Sou
with Fragrant Mushrooms and Ham

Canh Gà Tiềm Nấm và Giăm Bông

脆 皮 港 式 燒 鴨
Roasted Duck Hong Kong Style
Vịt Quay Kiểu Hồng Kông

椒 鹽 焗 明 蝦
Fried Tiger Prawn with Garlic and Chili
Tôm Sú Rang Tỏi Ớt

潮 式 蒸 海 班
Steamed Sea Grouper with Tomatoes
and Beancurd in Plum Sauce

Cá Mú Hấp Cà Chua, Đậu Hủ và Sốt Xí Muội

蟹 肉 竹 笙 扒 時 蔬
Braised Seasonal Vegetables
with Crab Meat and Bamboo Pith

Rau Mùa, Trúc Sinh Sốt Thịt Cua

魚 香 雞 粒 炒 飯
Fried Rice with Chicken and Salty Fish
Cơm Chiên Gà, Cá Mặn

蓮 子 紅 豆 沙
Sweetened of Red Bean Cream
and Lotus Seeds

Chè Đậu Đỏ Hạt Sen

精 美 糕 點
Special Chinese Sweets
Bánh Ngọt Trung Hoa
 
More set menus are available, please contact us at: Tel: (84 28) 3823 2221 Fax: (84 28) 3822 6116 or Email: reservation@shangpalace.com.vn