BBQ Appetizer-Quay Nướng Khai Vị

脆 皮 靚 燒 鵝
Roasted Goose
Ngỗng Quay
 
鴻 運  片 皮 乳 豬 (全 體)
BBQ Whole Suckling Pig
Heo Sữa Quay
 
京 式 片 皮 鴨
Roasted Peking Duck
Vịt Quay Bắc Kinh
 
至 尊 燒 鴨 皇
Roasted Duck
Vịt Quay Chí Tôn
 
香 宮 貴 妃 雞
Steamed Chicken with Special Stock
Gà Quí Phi
 
古 法 蜜 汁 叉 燒
BBQ Honey Glazed Pork
Xá Xíu Mật Ong
 
金 牌 脆 皮 燒 肉
Shang Palace’s Roasted Pork
Thịt Quay Shang Palace
 
燒 味 雙 拼
BBQ Combination
(2 selections of Roasted Duck; Roasted Pork;
BBQ Glazed Pork)
Hai Món Quay Nướng Khai Vị
(Vịt Quay; Thịt Quay; Xá Xíu)
 
燒 味 3 拼
BBQ Combination 
(3 selections of Roasted Duck; Roasted Pork;
BBQ Glazed Pork;
Steamed Chicken with Soya Sauce)
Ba Món Quay Nướng Khai Vị
(Vịt Quay; Thịt Quay; Xá Xíu; Gà Xì Dầu)
 
More dishes are available, please contact us at: 
Tel: (84 8) 3823 2221 Fax: (84 8) 3822 6116 
or Email: reservation@shangpalace.com.vn