Platinum Set Menu

什 果 沙 律 虾
Fruits Salad with Tiger Prawn
and Mayonnaise Sauce

Xà Lách Tôm Trái Cây Sốt Mayonnaise
 
八 寶 魚 翅 羹
Sharks Fin and Seafood Soup
Súp Vi Cá Hải Vị Bát Bửu
 
椒 鹽 軟 殼 蟹
Deep Fried Soft Shell Crab
with Garlic and Chili

Cua Lột Rang Tỏi Ớt Kiểu Hồng Kông  
 
鮑 汁 靈 菇 扣 鵝 掌
Braised Goose Web with Lingzhi Mushroom
in Abalone Sauce

Chân Ngỗng Sốt Bào Ngư và Nấm Linh Chi
 
家 鄉 蒸 雪 魚
Steamed Cod Fish Fillet with Mushrooms
and Ham in Light Soya Sauce

Phi Lê Cá Tuyết Hấp Nấm, Giăm Bông và Nước Tương Thượng Hạng
 
牛 油 炒 素 粒
Sautéed Assorted Diced Vegetables
with Butter Sauce

Rau Củ Xào Bơ 
 
芋 香 雞 粒 炒 飯
Fried Rice with Chicken and Taro
Cơm Chiên Thịt Gà và Khoai Môn
 
紅 蓮 燉 雪 蛤
Double Boiled Hashima with Lotus Seeds
and Red Dates in Rock Sugar

Tuyết Giáp Tiềm Hạt Sen, Táo Đỏ
 
More set menus are available, please contact us at: Tel: (84 28) 3823 2221 Fax: (84 28) 3822 6116 or Email: reservation@shangpalace.com.vn